კიბეები


ვამზადებთ სხვადასხვა კონსტრუქციის, ფორმისა და დანიშნულების კიბეებს. ვთავაზობთ თანამედროვე, უსაფრთხო, მოხერხებულ და საიმედო კიბეებს.

laiptai_1_d_.jpg laiptai_10d_.jpg laiptai_2_d_.jpg


კიბეები მზადდება მუხისგან, კოპიტისაგან. საფეხურები ლაკირდება, იფარება ზეთით ან საღებავით.

laiptai_3_d_.jpg laiptai_4_d_.jpglaiptai_5_d_.jpg


კვალიფიცირებული სპეციალისტები შეასრულებენ
კლიენტის სახლში აზომვებსა და სამონტაჟო სამუშაოებს.


laiptai_6_d_.jpg
laiptai_7_d_.jpg
laiptai_8_d_.jpglaiptai_9_d_.jpg